منظور از MD5 یا اثر انگشت فایلها چیست

منظور از MD5 یا اثر انگشت فایلها چیست

منظور از MD5 یا اثر انگشت فایلها چیست

اول از همه بهتر این است که این نکته را درباره فایل های کامپیوتری بدانیم و آن هم این است که در دنیای کامپیوتری هر فایل دارای یک اثر انگشت منحصر به فرد می باشد این اثر انگشت اسم های مختلفی دارد که در این مطلب با آن آشنا می شویم. Read More »