شاپینگ سرور

کاربرد تگ Alt text

کاربرد تگAlt text احتمال زیاد برای شما این موضوع پیش آمده باشد که زمانی می خواهید عکسی را باز نمایید اما آن عکس باز نمی شود و به جای عکس نوشته ای برای شما نمایش داده شود. در اینجا باشد بدانید که در تگ های نوشته شده برای سایت مورد نظر از تگ Alt text استفاده شده […]

Read More »

How to Easily Add Title Attribute to Images in WordPress

Recently we showed you the difference between alt text vs image title and how to use them for images on your WordPress blog. One of our users asked us for an easier way to add title attribute to images in WordPress. The default media uploader does not have an option to add title attribute. In […]

Read More »