آدرس دهی به حالت Anycastدرip6

آدرس دهی به حالت Anycastدرip6

آدرس دهی به حالت Anycastدرip6

بر طبق استاندارد RFC3307 نحوه مسیر دهی در پروتکل اینترنت ورژن ۶ به چندین حالت انجام میگیرد یکی از این حالت ها Anycast می باشد.در ادامه به توضیح این روش از آدرس دهی در آی پی ۶ پرداخته شده است. Read More »