دستورslurmدر مانیتور کردن سرور لینوکس

دستورslurmدر مانیتور کردن سرور لینوکس این ایزار دارای قابیلیت نشان دادن آمار دیوایس ها به همراه یک گراف اسکی می باشد. این ابزار هم از مجموعه ابزارهای مانیتور کردن سرور می باشد. در ادامه مطلب بیشتر خواهیم خواند.

Read More »