تغییر پسورد فراموش شده ادمین در IBSng از طریق SSH

در این آموزش تغییر پسورد IBSng در لینوکس را آموزش خواهیم داد. این فیلم اموزشی برای تغییر پسورد فراموش شده ادمین در IBSng از طریق SSH است

Read More »