منظور از ISAPI چیست

منظور از ISAPI چیست

منظور از ISAPI چیست

در ابتدا باید گفت ISAPI خلاصه شده کلمات Internet Server Application Programming Interface می باشد و در اصل یک نوع API می باشد.در ادامه این مطلب به تعریفی کامل تر از ISAPI می پردازیم. Read More »