منظور از پلسک چیست

منظور از پلسک چیست در اصل پلسک یا  (Plesk)که به طور کامل Parallels Plesk Panel خوانده می شود توانست در مدت زمان کوتاه به یکی از مهم ترین پنل های کنترل چند منظوره تبدیل شود. در مطلب زیر به توضیح این پنل پرداخته ایم.

Read More »