حملهTear DropحملاتDDoS

حملهTear DropحملاتDDoS در آموزش های قبلی گفته شده بود: DDos به زبان ساده درخواست های بالا به یک سرور و بهره بیش از حد از منابع (پردازنده، پایگاه داده، پهنای باند، حافظه و…) به گونه ای که که سرویس دهی عادی آن به کاربرانش دچار تنش شده یا از دسترس خارج شود. حال باید بدانیم […]

Read More »

حملات DDoS به چند دسته تقسیم می شود

حملات DDoS به چند دسته تقسیم می شود   [thumbnail target=”_self” alt=”حملات DDoS به چند دسته تقسیم می شود” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/DDoS-Attack.jpg”] حملات DDoS به چند دسته تقسیم می شود: این شیوه هک به ۵ نوع مهم و کلی دسته بندی می شوند. البته ممکن است شیوه های دسته بندی دیگری هم به صورت جزئی تر و […]

Read More »