یادگیری ماشین

یادگیری ماشین چیست؟ یادگیری ماشین اشاره به ماشین هایی دارد که توانایی یادگیری از هرچه آن ها ماموریت انجامش را دارند می گویند. فرض کنید مدیر یک کارخانه در نظر دارد تا نظر مشتریان خود را در باره محصولات خود بداند. در واقع در این مسئله سنجش رضایتمندی مشتری از یک محصول به خصوص مدنظر […]

Read More »