نمایندگی هاست

سی‌پنل ایران

resellerhost-IR-5GB

resellerhost-IR-10GB

resellerhost-IR-15GB

resellerhost-IR-25GB

resellerhost-IR-50GB

resellerhost-IR-70GB

180,000

تومان/ماهانه

300,000

تومان/ماهانه

350,000

تومان/ماهانه

600,000

تومان/ماهانه

700,000

تومان/ماهانه

800,000

تومان/ماهانه
فضای ذخیره‌سازی
5GB
10GB
15GB
25GB
50GB
70GB
ترافیک ماهانه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
اکانت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
وب‌سرور
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
کنترل‌پنل
Cpanel
Cpanel
Cpanel
Cpanel
Cpanel
Cpanel
قیمت شش ماهه
1,080,000
1,800,000
2,100,000
3,600,000
4,200,000
4,800,000
قیمت سالانه
1,800,000
3,000,000
3,500,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
سی‌پنل آلمان

resellerhost-GR-5GB

resellerhost-GR-10GB

resellerhost-GR-15GB

resellerhost-GR-25GB

resellerhost-GR-50GB

resellerhost-GR-70GB

180,000

تومان/ماهانه

300,000

تومان/ماهانه

350,000

تومان/ماهانه

600,000

تومان/ماهانه

700,000

تومان/ماهانه

800,000

تومان/ماهانه
فضای ذخیره‌سازی
5GB
10GB
15GB
25GB
50GB
70GB
ترافیک ماهانه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
اکانت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
وب‌سرور
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
کنترل‌پنل
Cpanel
Cpanel
Cpanel
Cpanel
Cpanel
Cpanel
قیمت شش ماهه
1,080,000
1,800,000
2,100,000
3,600,000
4,200,000
4,800,000
قیمت سالانه
1,800,000
3,000,000
3,500,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
دایرکت ادمین ایران

reseller-direct-IR-5G

reseller-direct-IR-10G

reseller-direct-IR-15G

reseller-direct-IR-25G

reseller-direct-IR-50G

reseller-direct-IR-70G

180,000

تومان/ماهانه

300,000

تومان/ماهانه

350,000

تومان/ماهانه

600,000

تومان/ماهانه

700,000

تومان/ماهانه

800,000

تومان/ماهانه
فضای ذخیره‌سازی
5GB
10GB
15GB
25GB
50GB
70GB
ترافیک ماهانه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
اکانت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
کنترل‌پنل
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
قیمت شش ماهه
1,080,000
1,800,000
2,100,000
3,600,000
4,200,000
4,800,000
قیمت سالانه
1,800,000
3,000,000
3,500,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
دایرکت ادمین فرانسه

reseller-direct-FR-5G

reseller-direct-FR-10G

reseller-direct-FR-15G

reseller-direct-FR-25G

reseller-direct-FR-50G

reseller-direct-FR-70G

180,000

تومان/ماهانه

300,000

تومان/ماهانه

350,000

تومان/ماهانه

600,000

تومان/ماهانه

700,000

تومان/ماهانه

800,000

تومان/ماهانه
فضای ذخیره‌سازی
5GB
10GB
15GB
25GB
50GB
70GB
ترافیک ماهانه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
اکانت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
کنترل‌پنل
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
Direct Admin
قیمت شش ماهه
1,080,000
1,800,000
2,100,000
3,600,000
4,200,000
4,800,000
قیمت سالانه
1,800,000
3,000,000
3,500,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000

نمایندگی سی‌پنل ایران

نمایندگی سی‌پنل آلمان

نمایندگی دایرکت ادمین ایران

نمایندگی دایرکت ادمین فرانسه

برخی از ویژگی‌ها