لیست برخی از سرورهای اختصاصی ایران

[bgvideo mp4=”http://vegatheme.com/videos/demo.mp4″ webm=”http://vegatheme.com/videos/demo.webm” ogv=”http://vegatheme.com/videos/demo.ogv” btext=”خرید سرور اختصاصی” stext=”قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید” bottom=”50px”]

پلان ۴
تومان750000 /ماهانه
 • CPU : Xeon - E3
 • RAM : 16GB - DDR3
 • H.D.D : 6TB SATA
 • port : 1GBps
 • Traffic Upload : Unlimited
 • Traffic Download : 500GB
پلان ۳
تومان650000 /ماهانه
 • CPU : Xeon - E3
 • RAM : 16GB - DDR3
 • H.D.D : 4TB SATA
 • port : 1GBps
 • Traffic Upload : Unlimited
 • Traffic Download : 500GB
پلان ۲
تومان580000 /ماهانه
 • CPU : Dual Xeon® E5
 • RAM : 32GB - DDR3
 • H.D.D : 500GB SSD
 • port : 1GBps
 • Traffic Upload : Unlimited
 • Traffic Download : 500GB
پلان ۱
تومان480000 /ماهانه
 • CPU : Dual Xeon® E5
 • RAM : 16GB - DDR3
 • H.D.D : 256GB SSD
 • port : 1GBps
 • Traffic Upload : Unlimited
 • Traffic Download : 500GB
پلان ۷
تومان1550000 /ماهانه
 • CPU : Xeon - E3
 • RAM : 32GB - DDR3
 • H.D.D : 24TB SATA
 • port : 1GBps
 • Traffic Upload : Unlimited
 • Traffic Download : 500GB
پلان ۶
تومان1050000 /ماهانه
 • CPU : Dual Xeon® E5
 • RAM : 64GB - DDR3
 • H.D.D : 1TB SSD
 • port : 1GBps
 • Traffic Upload : Unlimited
 • Traffic Download : 500GB
پلان ۵
تومان990000 /ماهانه
 • CPU : Xeon - E3
 • RAM : 16GB - DDR3
 • H.D.D : 12TB SATA
 • port : 1GBps
 • Traffic Upload : Unlimited
 • Traffic Download : 500GB