خوزستان – اهواز – خیابان طالقانی – خیابان فردوسی – بن بست پاسدار – ساختمان ۲۹۲ – واحد ۷ – کد پستی : ۶۱۹۳۸۸۴۴۶۱

تلفن :  ۳۲۹۲۶۸۸۲ – ۰۶۱

تلفن رایگان از سراسر ایران : ۹۱۰۱۴۶۱۸