لیست برخی ازسرورهای اختصاصی  (آلمان هتزنر)

E3-1245-32GB - GR
$41 /ماهانه
 • CPU : E3-1245
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2*3TB
 • PORT : 1GB
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
I7-2600 - 32 GB - GR
تومان $36.5 /ماهانه
 • CPU : I7-2600
 • RAM : 32GB
 • H.D.D :2*3TB
 • PORT : 1Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
I7-2600 - 16 GB - GR
تومان $36.5 /ماهانه
 • i7-2600 - 16 GB - GR
 • CPU : i7-2600
 • RAM : 16GB
 • H.D.D : 2*3TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
I7-3770-16 GB - GR
$ $36.1 /ماهانه
 • i7-3770-16 GB - GR
 • CPU : i7-3770
 • RAM : 16GB
 • H.D.D : 2*3TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
EX41
$53.5 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 32GB DDR4
 • H.D.D :2x 4TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1246V3 - 32GB - GR
$47 /ماهانه
 • CPU : E3-1246V3
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2x 2TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
I7-4770 - 32GB - GR
$43.4 /ماهانه
 • CPU : I7-4770
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2x 2 TB
 • PORT : 1GB
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1275V2 - 32 GB - GR
$89 /ماهانه
 • CPU : E3-1275V2
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 4x 3 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
PX61-GR
$82.1 /ماهانه
 • CPU : E3-1275 v5
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2 x 4 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX61
$82.1 /ماهانه
 • CPU : i7-8700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 6TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX51
$67.8 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 4TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX41S
$53.5 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 2TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1246V3 - 32 GB - GR-SSD
$48.2 /ماهانه
 • CPU : E3-1246V3
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2x SSD SATA 240 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 20TB
 • IPv4 : 1IP
SX61
$103.5 /ماهانه
 • CPU : i7-3770
 • RAM : 32GB DDR3
 • H.D.D :4 x 6 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
SX292
$391.6 /ماهانه
 • CPU : E5-1650v2
 • RAM : 128GB DDR3
 • H.D.D :15 x 10 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 100TB
 • IPv4 : 1IP
SX131
$246 /ماهانه
 • CPU : E5-1650v2
 • RAM : 64GB DDR3
 • H.D.D :10 x 6 TB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E5-1650V3 - 128GB - GR
$149 /ماهانه
 • CPU : E5-1650V3
 • RAM : 128GB
 • H.D.D : 2x SSD 240 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E5-1650V2 - 64GB - GR-SSD
$83 /ماهانه
 • CPU : E5-1650V2
 • RAM : 64GB
 • H.D.D : 2x SSD 240 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1275 - 32GB - GR-SSD
$66.2 /ماهانه
 • CPU : E3-1275
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 4x SSD 240 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
I7-980X - 32 GB - GR-SSD
$67.4 /ماهانه
 • CPU : i7-980x
 • RAM : 24GB
 • H.D.D : 2x 300 GB+ 2x SSD 120 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX51-SSD
$62.8 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 500 GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX41S-SSD
$53.5 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2 x 240 GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX41-SSD
$53.5 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 32GB DDR4
 • H.D.D :2x 500GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
E3-1270V3 - 32GB - GR-SSD
$66.2 /ماهانه
 • CPU : E3-1270V3
 • RAM : 32GB
 • H.D.D : 2x SSD 480 GB
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
PX61 NVME
$82.1 /ماهانه
 • CPU : E3-1275 v5
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2 x 512 GB SSD NVME
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
AX60-SSD
$84 /ماهانه
 • CPU : Ryzen 7 1700X
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 500GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX61-NVME
$82.1 /ماهانه
 • CPU : i7-8700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 500GB SSD NVME
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
EX51-SSD-GPU
$146.3 /ماهانه
 • CPU : i7-6700
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2x 500GB SSD
 • G.P.U: GeForce® GTX 1080
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
PX92
$139.2 /ماهانه
 • CPU : Xeon® W-2145
 • RAM : 128GB DDR4
 • H.D.D :Custom
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 50TB
 • IPv4 : 1IP
PX61-SSD
$82.1 /ماهانه
 • CPU : E3-1275 v5
 • RAM : 64GB DDR4
 • H.D.D :2 x 480 GB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 30TB
 • IPv4 : 1IP
AX160-SSD
$253.4 /ماهانه
 • CPU : AMD EPYC 7401P
 • RAM : 128GB DDR4
 • H.D.D :2 x 1.92 TB SSD
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 50TB
 • IPv4 : 1IP
AX160-NVME
$239.1 /ماهانه
 • CPU : AMD EPYC 7401P
 • RAM : 128GB DDR4
 • H.D.D :2x 960GB SSD NVME
 • PORT : 1 Gps
 • Traffic : 50TB
 • IPv4 : 1IP

میزبانی اختصاصی پیکربندی میزبانی وب است که در آن یک سرور به یک سازمان واحد یا برای یک هدف اختصاص مانند یک وب سایت قرار داده می شود. این در مقایسه با میزبانی وب است که در آن یک سرور به عنوان یک میزبان برای چندین مشتری عمل می کند. یک سرویس میزبانی اختصاصی گاهی اوقات به عنوان سرور اختصاصی شناخته می شود و می تواند در داخل یا خارج از یک مرکز داده تنظیم شود. بیایید به برخی از مزایای سرور اختصاصی آلمان نگاه کنیم.

سفارشی سازی – میزبانی اختصاصی یک آزادی خاص و کنترل را فراهم می کند که راه حل های میزبانی دیگر نمی توانند ارائه دهند. واقعیت این است که سرور به یک مشتری اختصاص داده می شود و هیچ شریکی وجود ندارد بدین معنی است که کلیه منابع یک سرور اختصاصی (و کلیه میزبانی وب) می تواند به نیازهای خاص آن مشتری طراحی شود. این تضمین می کند که آنها می توانند ویژگی های مورد نیاز خود را انتخاب و در پیکربندی سخت افزار سرور اختصاصی و هم در پیکربندی نرم افزارسرور اختصاصی استفاده کنند.

به روز رسانی – در جهان که در آن  به راحتی همه چیز است و مصرف کنندگان وب سایت برای بازدید تحمل انتظار را ندارند، لازم است اطمینان حاصل شود که برای مثال، یک وب سایت در همه زمان ها کاربردی باشد و همیشه جواب گو مصرف کنندگان باشد ( به اصتلاح همیشه انلاین بوده ) به غیر از این موضوع برای مصرف کنندگان بارگذاری سریع صحفات برای مطالعه صحفات دیگر بسیار مهم می باشد؛ خرابی سایت و یا کندی در بارگذاری صحفات می تواند مشتریان را به سمت رقبا منتقل کند. میزبانی اختصاصی اجازه می دهد تا برای عملکرد و ثبات بالا اطمینان حاصل داشته باشیم که وب سایت ها و سایر کارکردهای کسب و کار تقریبا ۱۰۰٪ زمان (عموما تا ۹۹٫۴٪) اوقات سرویس های فعال بر روی سرور اختصاصی در دسترس باشند. برای این منظور، ارائه دهندگان باید خدمات مانیتورینگ سرور و پشتیبان گیری را در کنار سرویس های پشتیبانی (شرح داده شده در زیر) ارائه دهند تا عملکردهای خود را به صورت یکپارچه حفظ کنند.

تراکم ترافیک – تراکم ترافیک در سرور مجازی بسیار کمتر از یک مسئله با یک سرور اختصاصی است، به خصوص در مقایسه با گزینه های میزبانی وب. شما اغلب خطر تراکم ترافیک را با توجه به سطح ترافیک و استفاده از سایر وب سایت ها یا برنامه های میزبانی شده در همان سرور، رقابت برای پهنای باند، فضای دیسک و استفاده از پردازنده می سنجید. ماهیت میزبانی اختصاصی تضمین می کند که این یک مسئله نیست. این نیز راه کار دیگر برای وبسایت با منابع سنگین باشد، پس میزبانی اختصاصی میتواند پاسخی برای اطمینان از اینکه سایر وبسایتها از بین نرفته اند، پاسخ داده شود.

امنیت – مشتریانی که از یک پلت فرم اختصاصی استفاده می کنند می توانند اقدامات امنیتی مانند تنظیمات ضد ویروس و فایروال را اعمال کنند که بیشتر به کارکردهای خود متکی هستند؛ در حالی که اجتناب از آسیب پذیری های امنیتی است که می تواند در غیر این صورت توسط فعالیت های مشتریان همسایه در پلت فرم های میزبانی برای میزبان وب معرفی شود. علاوه بر این، سرور اختصاصی واقع در مراکز داده می تواند از اقدامات امنیتی فیزیکی که اغلب این امکانات شامل، احراز هویت بیومتریک، نگهبانان و مامورین، بهره مند شوند.

پشتیبانی – برخی از خدمات اختصاصی میزبانی با سطح معینی از پشتیبانی می آیند. این مهم است به این دلیل که درصد زیادی از مشتریان میزبانی اختصاصی از سرویس استفاده می کنند تا بتوانند توابع یا وب سایت های محاسباتی مهم را میزبانی کنند. پشتیبانی موثر تضمین می کند که اختلال در سایت به حداقل برسد. برای مثال، یک ارائه دهنده خدمات میزبانی کاملا مدیریت شده میتواند ۲۴ ساعته در روز، ۳۶۵ روز در سال پشتیبانی کند.

جزئیات سطح پشتیبانی و نیز اطلاعات مربوط به آمار قابلیت اطمینان معمولا در توافقنامه سطح خدمات (SLA) یافت می شود. این اسناد اغلب می توانند بینشی راجع به کیفیت یک سرویس خاص ارائه دهند و با در نظر گرفتن انتخاب یک ارائه دهنده، با دقت مورد توجه قرار گیرند.

در صورت انتخاب سرویس اختصاصی که بدون هیچ گونه پشتیبانی گیری می باشد، مهم است که دانش لازم برای مدیریت و نگهداری سرور به طور موثر را اطمینان حاصل شود. چرا که رد صورت نداشتن دانش کامل احتمال از دست رفتن اطلاعات می باشد.