لیست برخی ازسرورهای اختصاصی  (آلمان هتزنر)

[bgvideo mp4=”http://vegatheme.com/videos/demo.mp4″ webm=”http://vegatheme.com/videos/demo.webm” ogv=”http://vegatheme.com/videos/demo.ogv” btext=”خرید سرور اختصاصی” stext=”قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید” bottom=”50px”]
[compare_table titles=” سرور|پردازنده|RAM|هارد|محدودیت ip |پهنای باند|قیمت|سفارش” prices=”” times_duration=”” btext=”” burl=””]

i7-3770-16 GB – GR |  i7-3770 / 4c 3.9GHz|16GB DDR3 |2x3TB HDD| 32ip|bandwidth:20TB | $۳۶٫۱/month|خرید سرور

i7-2600 – 16 GB – GR|    i7-2600 / 4c 3.4GHz|16GB DDR3 |2x3TB HDD| 32ip|bandwidth:20TB |$36.5/month|خرید سرور

I7-2600 – 32 GB – GR |  I7-2600 / 4c 3.4GHz|32GB DDR3 |2x3TB HDD| 32ip|bandwidth:20TB |$37.4/month|خرید سرور

E3-1246V3 – 32 GB – GR |   E3-1246V3 / 4c 3.5GHz|32GB DDR3 |2x2TB HDD| 32ip|bandwidth:20TB |$47/month|خرید سرور

E3-1245-32GB – GR |  E3-1245 / 4c 3.3GHz|32GB DDR3 |2x3TB HDD| 32ip|bandwidth:20TB |$41/month|خرید سرور

I7-4770 – 32GB – GR |  I7-4770 / 4c 3.4GHz|32GB DDR3 |2x2TB HDD| 32ip|bandwidth:20TB |$43.4/month|خرید سرور

E3-1246V3 – 32 GB – GR-SSD |   E3-1246V3 / 4c 3.5GHz|32GB DDR3 |2x SSD SATA 240 GB| 32ip|bandwidth:20TB |$48.2/month|خرید سرور

EX41|     i7-6700/ 4c 3.4GHz|32GB DDR4 |2x4TB HDD| 32ip|bandwidth:30TB |$53.5/month|خرید سرور

EX41S|     i7-6700/ 4c 3.4GHz|64GB DDR4 |3x2TB HDD| 32ip|bandwidth:30TB |$53.5/month|خرید سرور

EX41-SSD |     i7-6700/ 4c 3.4GHz|32GB DDR4 |2x 500GB SSD| 32ip|bandwidth:30TB |$53.5/month|خرید سرور

EX41S-SSD |     i7-6700/ 4c 3.4GHz|64GB DDR4 |2 x 240 GB SSD| 32ip|bandwidth:30TB |$53.5/month|خرید سرور

E3-1275 – 32GB – GR-SSD|    E3-1275 / 4c 3.4GHz|32GB DDR3 |4x SSD 240 GB| 32ip|bandwidth:20TB |$66.2/month|خرید سرور

E3-1270V3 – 32GB – GR-SSD |  E3-1270V3/ 4c 3.5GHz|32GB DDR3 |2x SSD 480 GB| 32ip|bandwidth:30TB |$66.2/month|خرید سرور

EX51-SSD |     i7-6700/ 4c 3.4GHz|64GB DDR4 |2x 500 GB SSD| 32ip|bandwidth:30TB |$62.8/month|خرید سرور

i7-980x – 32 GB – GR-SSD|    i7-980x/ 6c 3.3GHz|24GB DDR3 |2x 300 GB+ 2x SSD 120 GB| 32ip|bandwidth:30TB |$67.4/month|خرید سرور

EX51|     i7-6700/ 4c 3.4GHz|64GB DDR4 |2x4TB HDD| 32ip|bandwidth:30TB |$67.8/month|خرید سرور

EX61|    i7-8700/ 6c 3.2GHz|64GB DDR4 |2x6TB HDD| 32ip|bandwidth:30TB |$82.1/month|خرید سرور

PX61-GR|    E3-1275 v5/ 4c 3.6GHz|64GB DDR4 |2x4TB HDD| 32ip|bandwidth:30TB |$82.1/month|خرید سرور

PX61-SSD|    E3-1275V5 / 4c 3.6GHz|64GB DDR4 |2 x 480 GB SSD| 32ip|bandwidth:30TB |$82.1/month|خرید سرور

PX61-NVME|    E3-1275V5 / 4c 3.6GHz|64GB DDR4 |2 x 512 GB SSD NVME| 32ip|bandwidth:30TB |$82.1/month|خرید سرور

EX61-NVME|    i7-8700/ 6c 3.2GHz|64GB DDR4 |2x 500GB SSD NVME| 32ip|bandwidth:30TB |$82.1/month|خرید سرور

E5-1650V2 – 64GB – GR-SSD |  E5-1650V2 / 6c 3.5GHz|64GB DDR3 |2x SSD 240 GB| 32ip|bandwidth:30TB |$83/month|خرید سرور

E3-1275V2 – 32 GB – GR|    E3-1275V2 / 4c 3.5GHz|32GB DDR3 |4x3TB HDD| 32ip|bandwidth:20TB |$89/month|خرید سرور

SX61 |     i7-3770/ 4c 3.9GHz|32GB DDR3 |4x6TB HDD| 32ip|bandwidth:30TB |$103.5/month|خرید سرور

PX92|    Xeon® W-2145 / 8c 3.7GHz|64GB DDR4 |Custom| 32ip|bandwidth:50TB |$139.2/month|خرید سرور

EX51-SSD-GPU|     i7-6700/ 4c 3.4GHz|64GB DDR4 |2x 500 GB SSD|G.P.U: GeForce® GTX 1080| 32ip|bandwidth:30TB |$146.3/month|خرید سرور

E5-1650V3 – 128GB – GR |  E5-1650V2 / 6c 3.5GHz|128GB DDR3 |2x SSD 240 GB| 32ip|bandwidth:30TB |$149/month|خرید سرور

E5-1650V2 – 128GB – GR -SSD |  E5-1650V2 / 6c 3.5GHz|128GB DDR3 |4x SSD 480 GB| 32ip|bandwidth:50TB |$216.2/month|خرید سرور

AX160-NVME|    AMD EPYC 7401P/ 8c 3.4GHz|128GB DDR4 |2x 960GB SSD NVME| 32ip|bandwidth:50TB |$239.1/month|خرید سرور

SX131|    E5-1650v2/ 6c 3.5GHz|64GB DDR3 |10x6TB HDD| 32ip|bandwidth:30TB |$246/month|خرید سرور

AX160-SSD|    AMD EPYC 7401P/ 8c 3.4GHz|128GB DDR4 |2 x 1.92 TB SSD| 32ip|bandwidth:50TB |$253.4/month|خرید سرور

SX292|  E5-1650v2/ 6c 3.5GHz|128GB DDR3 |15x10TB HDD| 32ip|bandwidth:100TB |$391.6/month|خرید سرور

[/compare_table]