شاپینگ سرور

لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (فرانسه)

E3-SSD-1-16 - FR
$44 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E3-1225v2 4c / 4t 3.2GHz
 • RAM : 16GB DDR3 1333 MHz
 • H.D.D : SoftRaid 3x120 GB SSD
 • IP Limit : 16 IP
E3-SAT-2-32- FR
$62 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E3-1245v2 4c / 8t 3.4GHz
 • RAM : 32GB DDR3 ECC 1333 MHz
 • H.D.D : HardRaid 2x2TB SATA
 • IP Limit : 16 IP
BV-32
$77 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon E3v4 - 4c/8t - min.3GHz /3.5GHz
 • RAM: 32GB DDR4 ECC 2400 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
HOST-32L
$83 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /2.7GHz
 • RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
E3-SAT-3-32- FR
$55 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E3-1245v2 4c / 8t 3.4GHz
 • RAM : 32GB DDR3 1333 MHz
 • H.D.D :SoftRaid 2x2TB SATA
 • IP Limit : 16 IP
E3-SSD-2-32- FR
$62 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E3-1225v2 4c / 4t 3.2GHz
 • RAM : 32GB DDR3 1333 MHz
 • H.D.D : SoftRaid 3x120 GB SSD
 • IP Limit : 16 IP
MC-32
$95 /ماهانه
 • CPU: Intel i7-6700K - 4c/8t - 4GHz /4.2GHz
 • RAM: 32GB DDR4 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x480GB SSD
 • 250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
SP-32
$95 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz
 • RAM: 32GB DDR4 ECC 2400 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 500 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
E3-SSD-5-32- FR
$55 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E3-1245v2 4c / 8t 3.4GHz
 • RAM : 32GB DDR3 1333 MHz
 • H.D.D : SoftRaid 2x240 GB SSD
 • IP Limit : 16 IP
E3-SSD3-16- FR
$55 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E3-1231v3 4c / 8t 3.4GHz
 • RAM : 16GB DDR3 ECC 1600 MHz
 • H.D.D : SoftRaid 2x240 GB SSD
 • IP Limit : 16 IP
HOST-64L
$95 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /2.7GHz
 • RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
BV-64
$101 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon E3v4 - 4c/8t - min.3GHz /3.5GHz
 • RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
E3-SAT3-16- FR
$55 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E3-1231v3 4c / 8t 3.4GHz
 • RAM : 16GB DDR3 ECC 1600 MHz
 • H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA
 • IP Limit : 16 IP
HOST-32H
$113 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz
 • RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 250 Mbps bandwidth (burst 3 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
STOR-24T
$118 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz
 • RAM: 16GB DDR4 ECC 2133MHz
 • H.D.D: SoftRaid 4x6TB
 • 500 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
EG-32
$125 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz
 • RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x4TB
 • 500 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
E5-SAT-1-64- FR
$78 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E5-1620 4c / 8t 3.6GHz
 • RAM : 64GB DDR3 ECC 1600 MHz
 • H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA
 • IP Limit : 16 IP
SP-64
$124 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz
 • RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 500 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
MC-64-OC
$130 /ماهانه
 • CPU: Intel i7-7700K OC - 4c/8t - 4.7GHz /5GHz
 • RAM: 64GB DDR4 2400 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x450GB NVMe
 • 250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
MC-64
$130 /ماهانه
 • CPU: Intel i7-7700K - 4c/8t - 4.2GHz /4.5GHz
 • RAM: 64GB DDR4 2400 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x450GB NVMe
 • 250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
E5V3-SAT-1-32- FR
$71 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E5-1630v3 4c / 8t 3.7GHz
 • RAM :32GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA
 • IP Limit : 16 IP
E5V3-SSD-1-32- FR
$83 /ماهانه
 • CPU :Intel Xeon E5-1630v3 4c / 8t 3.7GHz
 • RAM :32GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D :SoftRaid 2x480 GB SSD
 • IP Limit : 16 IP
HOST-128L
$149 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /2.7GHz
 • RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 250 Mbps bandwidth (burst 1 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
HOST-64H
$149 /ماهانه
 • CPU: Intel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /2.7GHz
 • RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
 • H.D.D: SoftRaid 2x2TB
 • 250 Mbps bandwidth (burst 3 Gbps ) unlimited
 • IP Limit : 256 IP
E3-SAT-2-32
$62 /ماهانه
 • CPU : Intel Xeon E3-1225v2 4c / 4t 3.2GHz
 • RAM : 32GB DDR3 1333 MHz
 • H.D.D : SoftRaid 2x2TB SATA

توضیحات و نکات قبل از خرید:

 •  مدت زمان تحویل سرور بین ۳ تا ۷ روز می باشد.
 • هزینه هر آی پی اضافه ۴ دلار می باشد.
 • منابع سروراختصاصی ، کاملا اختصاصی می باشد.
امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 2 میانگین: 5]