کاربرد تگ Alt text

کاربرد تگAlt text احتمال زیاد برای شما این موضوع پیش آمده باشد که زمانی می خواهید عکسی را باز نمایید اما آن عکس باز نمی شود و به جای عکس نوشته ای برای شما نمایش داده شود. در اینجا باشد بدانید که در تگ های نوشته شده برای سایت مورد نظر از تگ Alt text استفاده شده […]

Read More »

اهمیت تگ های Heaader

اهمیت تگ هایHeaader باید در طراحی سایت این موضوع را دانشت که تگ Heaader برای موتورهای جستوجو دارای اهمیت زیادی می باشد. این تگ ها شش بخش تقسیم می شود. در ادامه به علت شش بخش بودن این تگ پرداخته شده است… تگ های هدرHeaader (هدینگ) چیست؟ تگ های هدرHeaader همانطور که از نام آنها […]

Read More »