pug (پاگ) چیست و از آن چه میدانید؟

PUG

حتما وقتی اسم پاگ می‌آید به یاد نژاد سگ‌های پاگ که خاستگاهشان از چین شروع شد، می‌افتید. اما در دنیای برنامه‌نویسان چه میکند؟ بله امروز می‌خواهیم درباره pug چیست، صحبت کنیم. پس در ادامه با ما همراه شوید. همان طور که میدانید HTML اولین زبانی است که بیشتر توسعه‌دهندگان برای یادگیری به سراغ آن میروند […]