هاست با فضا 500MB

پلن های زیر برای کشورهای ایرن و آلمان می باشد که تمامی پلن های زیربا فضا ۵۰۰MB  می باشد.

value1value2
فضای ذخیره سازی500MB
پهنای باندنامحدود
دیگر امکاناتنامحدود
سایت سازدارد
کشورقیمت سالیانه (تومان)کنترل پنلخرید
ایران99,000Cpanelخرید
ایران99,000DirectAdminخرید
آلمان99,000Cpanelخرید