امکانات و کاربرد پروتکلICMP

امکانات و کاربرد پروتکلICMP

امکانات و کاربرد پروتکلICMP

پروتکل ICMP یا internet control message protocol  یک سری امکانات را در اختیار کابر قرار می دهد.نمونه ای از این امکانات شامل اشکال زدایی،گزارش خطاهاو…. در این متن به نمونه های دیگر از امکاناتی که ICMP دارد و همچنین مسئولیتی که این پروتکل بر عهده دارد پرداخته شده است که در ادامه می خوانیم… Read More »