پردازش به روش Application Pool در وب سرور

پردازش به روش Application Pool در وب سرور

پردازش به روش Application Pool در وب سرور

اپلیکیشن Application Pool در تعریفی ساده ظرفی می باشد که Worker Process را در خود جای می دهد. از این اپلیکیشن برای جداکردن ورکر و پراسس های که configuration یکسانی دارند استفاده می شود. در این مطلب مفصل در مورد این روش از پردازش صحبت کرده ایم. Read More »

نحوه ی پردازش درخواست ها در IIS و وب سرور

نحوه ی پردازش درخواست ها در IIS و وب سرور

نحوه ی پردازش درخواست ها در IIS و وب سرور

نحوه ی پردازش درخواست ها در IIS و وب سرور به دو صورت کلی پردازش میشود که در این مطلب این دو روش ذکر شده است. Read More »