تنظیمات کرون جابز (Cron jobs) در cPanel

تنظیمات کرون جابز (Cron jobs) در cPanel

تنظیمات کرون جابز (Cron jobs) در cPanel

در این مطلب سعی بر آن شده تا شما را با نحوه ایجاد کرون جابز Cron Jobs در سی پنل آشنا خواهیم کنیم تا بتوانید با ایجاد کرون جابز درخواست شما به صورت اتوماتیک در زمان خاصی اجرا شود .

در مورد تعریف کرون جاب Cron Jobs باید گفت که ابزاری هست که به شما این امکان را می دهد کد یا درخواست خود را در بازه زمانی مشخصی اجرا نمایید . Read More »