مقایسه ESX و ESXi

مقایسه ESX و ESXi باید این نکته را دانست که اولا ESX و ESXiهر دو Hypervisorهای شرکت VMware می باشند و نیز هر دو مورد آنها از kernel قدرتمند VMKernel استفاده میکنند. در ادامه مطلب به مقایسه بیشتر این دو پرداخته شده است.

Read More »

تفاوت های سری i و ESXدر نرم افزار VMWare

تفاوت های سری i و ESXدر نرم افزار VMWare نمونه هایی از تفاوت های سری i این نرم افزار و ESX را در ادامه آمده است. در این مطلب چند نمونه از تفاوت بین این دو محصول ارائه شده است. 

Read More »