دستور Monitدر مانیتور کردن سرور لینوکس

دستور Monitدر مانیتور کردن سرور لینوکس این دستور یک نمونه دیگر از ابزارهای متن باز لینوکس می باشد که با استفاده از آن می توان به مانیتورینگ فرآیندها و سرویس های موجود در سیستم عامل لینوکس پرداخت. در متن زیر بیشتر با این دستور آشنا خواهیم شد.

Read More »