بوسیله ارسال ایمیل با خطای ۱۱۰۵۳ مواجه میشوم

با برنامه Desktop
ایمیل ارسال میکنم ولی با خطای۱۱۰۵۳  روبرو میشوم.
مشکل کجاست؟

بوسیله ارسال ایمیل با خطای ۱۱۰۵۳ مواجه میشوم این  خطا زمانی رخ میدهد که اتصال (connection) بین سیستم شما و سرویس دهنده‌ی ایمیل قطع شود.
احتمال دارد این اتصال بوسیله فایروال (firewall) و یا ضدویروس سیستم شما قطع گردد.
کنترل نمایید که فایرال ویندوز غیرفعال باشد.

بوسیله ارسال ایمیل با خطای 11053 مواجه میشوم

بوسیله ارسال ایمیل با خطای ۱۱۰۵۳ مواجه میشوم

About the Author

Leave a Reply