فیلم آموزش اضافه کردن IP از طریق وین باکس به میکروتیک

فیلم آموزش اضافه کردن IP از طریق وین باکس به میکروتیک

شاپینگ سرور در این صفحه به شما روش اضافه کردن IP از طریق وین باکس به میکروتیک را آموزش میدهد Read More »

فیلم آموزش اتصال میکروتیک از طریق ردیوس به سرور دیگر

فیلم آموزش اتصال میکروتیک از طریق ردیوس به سرور دیگر

شاپینگ سرور در این صفحه به شما روش اتصال میکروتیک از طریق ردیوس به سرور دیگر را آموزش میدهد Read More »

فیلم آموزش تغییر پسورد میکروتیک از طریق وین باکس

فیلم آموزش تغییر پسورد میکروتیک از طریق وین باکس

شاپینگ سرور در این صفحه به شما روش تغییر پسورد میکروتیک از طریق وین باکس را آموزش میدهد Read More »