۲۰ ابزار کاربردی برای طراحی UX و UI

ابزار های طراحی UX و UI زیادی وجود دارد. شما از چه ابزارهایی برای طراحی UX و UI استفاده می کنید؟ به نظر شما بهترین ابزارهای طراحی Wireframe، طرح های اولیه، تست کاربر و… کدام ابزارها هستند؟ از آنجایی که تعداد ابزارهای طراحی UX و UI بسیار زیاد می باشد، انتخاب بهترین ها از میان […]

Read More »