کلان داده چیست؟ و همه چیز در مورد آن

کلان داده ها ترکیبی از داده های ساختار یافته ، نیمه ساختار یافته و بدون ساختار است که توسط سازمان ها جمع آوری شده است. این می تواند برای اطلاعات ما باشد و در پروژه های یادگیری ماشین استفاده شود. و مدل سازی پیش بینی کننده و دیگر برنامه های کاربردی تحلیلی پیشرفته. در دنیای […]

Read More »