NoSQL
دیتابیس
smail faal

آشنایی با کاربردهای NoSQL

NoSQL یا Not Only SQL به دسته‌ای از سیستم‌های مدیریت پایگاه داده گفته می‌شود که از مدل داده‌ای غیر رابطه‌ای (Non-Relational) استفاده می‌کنند. در این

۲۹۰
دیتابیس
smail faal

آشنایی با MySQL: کاربردها و ویژگی ها

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای (Relational Database Management System – RDBMS) متن باز (Open Source) است که برای ذخیره و مدیریت داده‌ها استفاده

دیتا
دیتابیس
smail faal

دیتا بیس و انواع آن (بخش دوم)

در بخش اول این مطلب به معرفی برخی از انواع دیتا بیس پرداختیم. همانطور که اشاره شد، دیتابیس (Database) به مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعاتی

دیتا بیس
دیتابیس
smail faal

دیتا بیس و انواع آن (بخش اول)

دیتا بیس به مجموعه‌ای از داده‌های ساختار یافته و مرتبط با یکدیگر گفته می‌شود که در سیستم‌های کامپیوتری برای مدیریت، ذخیره و بازیابی داده‌ها مورد