لایه های سرویس دهی در رایانش ابری

لایه های سرویس دهی محاسبات ابری راهی برای پردازش اطاعات از راه دور است، بر اساس این اساس سرویس های ارائه شده توسط رایانش ابری را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد ۱- نرم افزار برای ارائه محصوالت فانکشنال به کاربران نهایی است، ۲- سکو در جایی قرار گرفته اند که به سازندگان امکان […]

Read More »