شاپینگ سرور

RWJPNH
سرور ویندوزی
mohammad hashemi

تغییر نام سرور در ویندوز سرور

تغییر نام سرور کامپیوتر یا نام میزبان یک Label منحصر به فرد است که به یک ماشین یا دستگاه متصل به یک شبکه کامپیوتری در