گوگل دیسکاور
گوگل
omid

گوگل دیسکاور چیست؟

گوگل دیسکاور Google Discover روشی متفاوت برای جستجو در موبایل را به کاربران پیشنهاد می دهد. در واقع، Google Discover یک جستجوگر نیست، بلکه محتوا

گوگل E.A.T
گوگل
omid

گوگل E.A.T چیست و چقدر اهمیت دارد؟

گوگل همیشه وبسایت هایی که تأکید زیادی بر محتوای با کیفیت دارند و از استراتژی E-A-T به خوبی برخوردار هستند را به دیگر وبسایت ها