ادبیات انگلیسی

رشته ادبیات انگلیسی یکی از رشته های  که با علاقه بسیار زیادی این رشته رو انتخواب کردم.  یکی از دلایلی که این رشته رو انتخواب کردم این هست که علاقه شدیدی به ادبیات و هنر داشته برای همین این رشته رو انتخواب کردم از طرفی با شروع شدن کلاس ها در دانشگاه علاقه بیشتر شد. […]

Read More »

یادگیری زبان جدید

زبان جدید بی تردید یادگیری یک زبان جدید فرصت های بی شماری را در برابر ما قرار می دهد. با یادگیری زبان جدید می توانیم به راحتی با افراد از ملیت های مختلف ارتباط برقرار کنیم، شغل های بهتری پیدا بکنیم و فرصت های جدید یادگیری را از دست ندهیم. بسیاری از دوره ها، چه […]

Read More »