تعریف CRM به زبان ساده؟

چکیده: فناوری اطلاعات امروزه بیش از هر دوره در ساختار تجارت و سازمانها نفوذ کرده و تاثیر گذار است.یکی از مهمترین مباحث فناوری اطلاعات چگونگی ارتباط با مشتریان است که در قالب سیستم های  سی،آر،ام برای آن راه حل توسط شرکت های مختلف ارائه شده است.سعی شده است که ضمن معرفی سیستم های سی،آر،ام به […]

Read More »

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

عبارت “مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)” از اوایل دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار گرفته است. از آن زمان ، تلاش های زیادی برای تعریف CRM انجام شده است. دو خوشه اصلی از تعریف CRM وجود دارد. آنهایی که از صنعت فناوری اطلاعات (IT) نشات می گیرند و آن هایی که  یک دیدگاه استراتژیک یا مدیریتی […]

Read More »