مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

عبارت “مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)” از اوایل دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار گرفته است. از آن زمان ، تلاش های زیادی برای تعریف CRM انجام شده است. دو خوشه اصلی از تعریف CRM وجود دارد. آنهایی که از صنعت فناوری اطلاعات (IT) نشات می گیرند و آن هایی که  یک دیدگاه استراتژیک یا مدیریتی […]

Read More »