مزایا و معایب برنامه نویسی HTML

مقدمه ای بر برنامه نویسی HTML برنامه نویسی HTML یا زبان نشانه گذاری فوق متن یک انتخاب معمولی برای توسعه وب سایت ها ، صفحات وب و برنامه های کاربردی مبتنی بر وب است. ذی نفعان تجاری ، مدیریت پروژه و توسعه دهندگان برنامه به دلیل ویژگی های مثبت HTML ، HTML را بر سایر […]

Read More »

حقایق مهم در موردزبان برنامه نویسی HTML

برنامه نویسی HTML یا زبان انتقال فوق متن ضروری ترین چیز برای ایجاد وب سایت و برنامه های وب است. برای تعیین ساختار هر نوع صفحه وب که معمولاً در ترکیب با CSS و JavaScript برای ایجاد وب سایت استفاده می شود ، بسیاری از کاربران یا برنامه نویسان HTML دچار سردرگمی می شوند که […]

Read More »

HTML چیست؟(Hypertext Markup Language) زبان نشانه گذاری ابرمتن

HTML HTML چیست؟ برنامه نویسی HTML (زبان نشانه گذاری ابرمتن) کدی است که برای ساختار یک صفحه وب و محتوای آن استفاده می شود. به عنوان مثال ، محتوا را می توان در مجموعه ای از پاراگراف ها ، لیستی از نقاط مشخص شده ، یا با استفاده از تصاویر و جداول داده ها ساختار […]

Read More »