استاندارد های برنامه نویسی PHP یا PSR چیست؟

استاندارد‌های برنامه نویسی PHP یا PSR چیست؟ اگر با زبان برنامه نویسی PHP کار کرده باشید، متوجه شده اید که نسبت به زبان‌های برنامه نویسی دیگر زبان بسیار آزادی است. یعنی هیچ استاندارد سخت گیرانه خاصی برای نام گذاری کلاس ها، متغیر‌ها و… برای آن تعریف نشده است. بنابراین هر برنامه نویسی به تناسب سلایق خود، استایل […]

Read More »