من بوسیله برنامه ایمیل ارسال میکنم اما با ERROR: Socket Error # 11004 مواجه میشوم

من بوسیله برنامه ایمیل ارسال میکنم اما با ERROR: Socket Error # 11004 مواجه میشوم برخی افراد با ارور ERROR: Socket Error # 11004 مواجه می شوند که یک راه حل آسان دارد.

Read More »