طبقه بندی بات نت ها چگونه است

طبقه بندی بات نت ها چگونه است   [thumbnail target=”_self” alt=”طبقه بندی بات نت ها چگونه است” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/botnet-100034898-orig-3.jpg”] طبقه بندی بات نت ها  بات نت های ترکیبی : مدیریت معماری غیر متمرکز بسیار پیچیده است. به همین دلیل هکر ها استفاده از ساختار های ترکیبی را بیشتر ترجیح می دهند.  لذا از هر دو ساختار […]

Read More »