شاپینگ سرور

مفهوم آزادی در مقابل رایگان بودن چیست

مفهوم آزادی در مقابل رایگان بودن چیست در مفهوم کلمه free به معنی آزاد است و گاها کاربران این کلمه را با رایگان به اشتباه می گیرند و در اصل هیچگونه تفاوتی بین برنامه های آزاد با برنامه های مجانی قائل نیستند.

Read More »