مخازن OLAP در MS SQL

مخازن OLAP در MSSQL این مدل از مخازن به جهت تجزیه و تحلیل و همچنین خلاصه نویسی حجم زیاد از اطلاعات و سازماندهی آنها می باشد. SQL Server در این مدل مخازن بین اطلاعات و داده ندیریت می شمود.

Read More »

Web Log Storming Analyze چه قابلیت هایی دارد

Web Log Storming Analyze چه قابلیت هایی دارد   [thumbnail target=”_self” alt=”Web Log Storming Analyze چه قابلیت هایی دارد” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/images-11.jpg”] Web Log Storming Analyze : قابلیت نصب بر روی تمامی نسخه های سیستم عامل مایکروسافت ویندوز کش کردن فایل های ورود قبلا خوانده شده برای تجزیه و تحلیل سریع تر تجزیه و تحلیل ترکیبی – […]

Read More »