معرفی ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) در این بخش  به معرفی ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) می پردازیم.  برای استفاده از  ابزار نصب APT ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید.   دستور توضیح # […]

Read More »

بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان ) در این بخش  بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید مطالعه کنید. برای استفاده از بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )  میتوانید از دستورهای زیر استفاده کنید.     دستور توضیح # […]

Read More »