برخی از حمالات هکرها بر روی سایت

برخی از حمالات هکرها بر روی سایت   [thumbnail target=”_self” alt=”برخی از حمالات هکرها بر روی سایت” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/07/images-5-1.jpg”]   برخی از حمالات هکرها بر روی سایت: شنود(Sniffing )داده های رمزنگاری شده بر روی شبکه ممکن ا ست به منظور د ستر سی بدون مجوز بکار گرفته شوند و شنود شوند   دیفیس (Defacement : )این […]

Read More »

حملات SQL Injecton چیست؟

یک نوع حمله با استفاده از ارسال یک رشته(String) حاوی کد مخرب به SQL Server Instance می باشد. کد مخرب حاوی یک دستور معتبر SQL  است که به طور طبیعی توسط SQL سرور اجرا می شود. فرم اولیه این نوع حمله شامل درج یک دستور SQL در مقادیری است که توسط برنامه از کاربر دریافت […]

Read More »