منظور از سرویس همکاری مکانی یا Colocationچیست

منظور از سرویس همکاری مکانی یا Colocationچیست   [thumbnail target=”_self” alt=”منظور از سرویس همکاری مکانی یا Colocationچیست” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/Colocation.jpg”]  سرویس همکاری مکانی یا Colocation   این کلمه در واقع ترکیبی از دو کلمه Collaboration و Location هست و هر چقدر در دیکشنری دنبال واژه فارسی گشتم خوشبختانه پیدا نشد. در چنین حالتی شما از یک Datacenter […]

Read More »