دستورNloadدر مانیتور کردن سرور لینوکس

دستورNloadدر مانیتور کردن سرور لینوکس به وسیله این دستور کاربران می توانند ترافیک ورودی و خروجی را به صورت جداگانه مانیتورینگ کنند. در ادامه متن به توضیح بیشتر این معقوله پرداخته شده است

Read More »