شاپینگ سرور

مجموعه دستورات ترمینال (terminal) لینوکس (linux)

ترمینال محیطی از نوع خط فرمان لینوکس هست. اگر از محیط گرافیکی استفاده می کنید و برای اوردن محیط ترمینال، از کلیدهای ‌Ctr + Alt + T است که در تمامی توزیع‌ها پشتیبانی می‌شود. راه‌های دیگری نیز وجود دارد مثل استفاده از کلیدهای Ctr + Alt + F6 (برای خروج از کلیدهای Ctrl + Alt + […]

Read More »