دیتاسنتر چیست ؟

دیتاسنتر چیست ؟

در این بخش آموزش به سراغ این که دیتاسنتر چیست و این که چه فرقی دارد در استفاده از دیتاسنتر و چطور امنیت بیشتری را برای ما به ارمغان میاورد و تاریخچه دیتاسنتر را توضیح داده و درمورد هزینه های دیتاسنتر و این که چگونه با یک سرور در ارتباط باشیم  و معرفی مشخصات فیزیکی آن  گفته می شود تا کاربارن شاپینگ سرور در مورد دیتاسنتر ببیشتر بدانند.

Read More »