شاپینگ سرور

دیتاسنتر چیست ؟

در این بخش آموزش به سراغ این که دیتاسنتر چیست و این که چه فرقی دارد در استفاده از دیتاسنتر و چطور امنیت بیشتری را برای ما به ارمغان میاورد و تاریخچه دیتاسنتر را توضیح داده و درمورد هزینه های دیتاسنتر و این که چگونه با یک سرور در ارتباط باشیم  و معرفی مشخصات فیزیکی […]

Read More »