کم کردن TTL قبل از عوض شدن آی پی (IP)

برای کم کردنTTL: دو روش قدیمی و جدید در دسترس هست که روش جدید همراه با اموزش نسخه جهانیست,در مطلب امروز ما هر دو روش را برای شما توضیح میدهیم. روش جدید: با آمدن ادمین مستقیم(direct amin)نسخه ۱٫۳۷٫۰کاربران میتوانند مقادیر TTLرا با استفاده از User Level -> DNS Management -> TTL (bottom)عوض کنند. روش جهانی: […]

Read More »

منظور از میزبان مطمئن در لینوکس چیست

منظور از میزبان مطمئن در لینوکس چیست میزبان مطمئن همان هاست می باشد که در واقع سایت شما یر روی  هاست قرار میگیرد که به آن میزبان می گویند و کاربر باید در انتخاب میزبان دقت کافی داشته باشد و یک سری نکات را رعایت کند.

Read More »