خصوصیات هسته ی اصلی در سیستم عامل لینوکس(بخش سوم)

خصوصیات هسته ی اصلی در سیستم عامل لینوکس(بخش سوم) خصوصیت های هسته اصلی در سیستم عامل لینوکس شامل ۵۰ مورد می باشد که در اینجا این ۵۰ مورد را به ۴ بخش تنظیم نموده ایم تا کاربر بدون سردرگمی بتواند به خصوصیات آن پی ببرد.(بخش سوم)

Read More »