تعریف مانگودی بی چیست

تعریف مانگودی بی چیست [thumbnail target=”_self” alt=”تعریف مانگودی‌بی چیست” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/0001494_search-engine-powered-by-mongodb.jpeg”] مانگودی‌بی MongoDB : مانگودی‌بی یک پایگاه داده‌های سند-گرای متن‌باز، کارا، مقیاس‌پذیر، بدون نیاز به طرح‌بندی اولیه نوشته شده در زبان برنامه‌نویسی سی++ است. هدف مانگودی‌بی پرکردن فاصلهٔ ذخیره‌بندی‌های کلید/مقداری—که سریع و مقیاس پذیر هستند— و سامانه‌های سنتی مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای—که درخواست‌های غنی و عملکرد عمیقی دارند— بوده‌است. […]

Read More »