شاپینگ سرور

نمونه مثال برای وب سرویس ها

نمونه مثال برای وب سرویس ها در این مطلب یک نمونه  مثال برای وب سرویس در هاست و سرور آورده شده است در انتهای مثال به توضیح آن خواهیم پرداخت. در این مثال ASP.NET برای ساخت یک وب سرویس ساده هوا استفاده شده است.

Read More »

نقش در اتصالات CSFچیست

نقش<system.web><httpHandlers> در اتصالات CSFچیست نقش این مورد در اتصالات به صورت دستوری در اختیاز کاربران قرار داده شده است در این مطلب مثالی از این تگ داده شده است. دستورات تگ ها را به صورت کامل بنویسید.

Read More »