پرداخت هزینه رایانش ابری

پرداخت هزینه رایانش ابری باید این موضوع را بدانیم که در این دوره از زمان تعداد زیادی از ‌سایت‌های که دارای طرفدارها و محبوبیت زیاد در اینترنت هستند از رایانش ابری استفاده می‌کنند. اما در این میان یک مبحث می ماند آن هم پرداخت هزینه سرور که در زیر به آن پرداخته شده است.

Read More »