چگونگی تغییر صفحات error pages در سی پنل

چگونگی تغییر صفحات error pages در سی پنل

چگونگی تغییر صفحات error pages در سی پنل

در صورتی که شما نیز ار کاربرانی هستید که مایل به تغییر صفحات هستید و با کد ارور هایی مانند ۴۰۴ و ۴۰۰ مواجه شده اید به واسطه روش زیر می توانید این مشکل را حل ننمایید… Read More »